მძღოლის იდენტიფიკატორი

ვებ პლატფორმისა და აპლიკაციის საშუალებით, ეს აქსესუარი შესაძლებლობას იძლევა გაკონტროლდეს:

  • მძღოლის სამუშაო დრო;
  • მძღოლის მუშაობის ისტორია;
  • დარღვევების იდენტიფიცირება.