მოწყობილობა

  • GPS მოწყობილობა M1
  • GPS M1- can
  • GPS M2 და GPS Md1
  • სიჩქარმოზომ MS1
  • G1 მიმღებ-გადამცემ
  • საწვავის სენსორის
  • დალას ქეი
  • ელექტრო ტაბლო
  • Soft

GPS მოწყობილობა M1

აწარმოებს მაიჯიპიესი. მისი ინსტალაცია შესაძლებელია ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს შეუფერხებელ მონიტორინგს. დაგეხმარებათ შეამცროთ ავტოპარკის შენახვის ხარჯები და გააუმჯობესოთ სატრანსპორტო მომსახურების სერვისი. მოწყობილობას აქვს გარანტია 3 წელი.

GPS M1- can

არის მაიჯიპიესის მიერ წარმოებული GPS მოწყობილობის ნაირსახეობა, რომელსაც აქვს დამატებითი ფუქნციები   და მორგებულია ტრაქტორის ეფექტურ მონიტორინგზე. სტანდარტული რეპორტების გარდა შეგიძლიათ გაიგოთ: ძრავის მუშაობის დრო, ძრავის ბრუნვის რიცხვი, მოწყობილობა ასევე ითვლის მოტო საათებს.

GPS M2 და GPS Md1

მაიჯიპიესის მიერ წარმოებული მოწყობილობებია, რომელთაც აქვს დამატებითი ფუქნციები   და მორგებულია მოძრავი შემადგენლობების (ელმავლების და თბომავლების) ეფექტურ მონიტორინგზე.

ციფრული სიჩქარმოზომ MS1

აწარმოებს მაიჯიპიესი, რომელიც მოძრავ შემადგენლობებზე მონტაჟდება, თუმცა შეიძლება მოერგოს სხვა სატრანსპორტო საშუალებასაც.

G1 მიმღებ-გადამცემ

მოწყობილობას, აწარმოებს მაიჯიპიესი, რომელიც მოტაჟდება წყალსაქაჩ ტუმბოებზე, რისი საშუალებითაც ხდება მისი ელექტრონული მართვა და კონტროლი. შესაძლებელია მისი ჩართვა-გამორთვა ოფისიდან გაუსვლელად, ან წინასწარ განსაზღვრული დროის მონაკვეთში. მართვა გამარტივებულია და სმს გზავნილის მეშვეობითაც კი შესაძლებელია. მოწყობილობა უაზრუნველყოფს სტატუსების აღდგენას, გრაფიკის გადაცემას და წნევის გაზომვას.

საწვავის სენსორის

ინტალაცია შესაძლებელია ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებაზე, GPS მოწყობილობასთან ერთად. თქვენ გამოავლენთ საწვავის ცვლილებას ავზში.

დალას ქეი

მძღოლის იდენტიფიკატორი. თუ ერთი და იგივე მანქანით სარგებლობს რამდენიმე მძღოლი, თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ რომელი როდის მართავდა საჭეს.

ელექტრო ტაბლო

მაიჯიპიესი ძირითადი საქმიანობის გარდა სხვადასხვა პროდუქტებსაც ქმნის, მათ შორის ელექრო ტაბლოებს. შესაძლებელია ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი ინფორმაციის გამოსახვა: ფასის, დროის, ტემპერატურის ან რეკლამის. მისი კონტროლი ხდება სერვერიდან. ცვლილება შესაძლებელია სმს გზავნილის და მეხსიერების ბარათის საშუალებითაც.

Soft

კომპანია ქმნის ბიზნეს აპლიკაციებს, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურად მოერგოს ნებისმიერი საქმიანობის სფეროს. მცირე დროში შესაძლებელია პროგრამა ადაპტირდეს მომხმარებლის ინტერესებსა და მოთხოვნებზე.

დაგვიკავშირდით

ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ მოგვწეროთ შეტყობინება.

გაქვთ კითხვა ან პრობლემა? სიამოვნებით დაგეხმარებით მოგვარებაში.

საუბრის დასაწყებათ დააჭირეთ ENTER